Monitor ukraiński nr 4

Doceniasz tę treść?

W ramach realizacji Serwisu Odbudowy Ukrainy, projektu Centrum Studiów Strategicznych WEI monitorujemy na bieżąco sytuację gospodarczą i społeczną w ośmiu obwodach Ukrainy zachodniej. W szczególności interesują nas potrzeby inwestycyjne, ogłaszane przetargi na odbudowę i modernizację infrastruktury publicznej i prywatnej, jak również przykłady polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi odbudowy i modernizacji zachodniej Ukrainy.

 

15 października 2023 r. zainaugurowano pierwsze od 18 lat bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawy do Lwowa. Wielkopolska firma kolejowa SKPL we współpracy z UkrZaliznytsia, ukraińskim państwowym przewoźnikiem kolejowym, otworzyła nowe połączenie kolejowe pomiędzy Warszawą a Lwowem, z przesiadką w znajdującej się 60 kilometrów od Lwowa Rawie Ruskiej, gdzie następuje zmiana składu z europejskiego rozstawu kół (1435 mm) na ukraiński szeroki rozstaw (1520 mm). Całość trasy, wraz ze zmianą pociągów, zajmuje ok. 9 godzin. Obecnie cena biletu pasażerskiego kształtuje się na poziomie 130 zł za przejazd w drugiej klasie oraz ok. 145 zł za pierwszą klasę. Równocześnie UkrZaliznytsia projektuje także rozbudowę swoich połączeń pomiędzy Lwowem a Centralnym Portem Komunikacyjnym (CPK), podpisując w styczniu br. memorandum o budowie kolei dużych prędkości.

 


 

W dniach 24 i 25 października w Równem i Żytomierzu odbyły się kolejne edycje polsko-ukraińskiego forum biznesowego, współorganizowane przez Centrum Studiów Strategicznych WEI. W obu wydarzeniach wziął udział Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki, przedstawiciele ukraińskich władz lokalnych, polski i ukraiński biznes oraz przedstawiciele lokalnych mediów. W ramach seminariów zaprezentowano potencjał inwestycyjny obu obwodów, istniejące narzędzia współpracy gospodarczej  oraz przykłady dobrych praktyk polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej na Ukrainie. Największą firmą działającą w obwodzie żytomierskim jest polska firma Cersanit, produkująca ceramikę sanitarną, płytki ceramiczne oraz gresy. Polska jest również największym zagranicznym partnerem handlowym obwodu, a obrót handlowy z Polską za okres ośmiu miesięcy 2023 roku wyniósł już ponad 180 mln USD.

 


 

Miasto Gdańsk przekazało milion złotych na rozbudowę Narodowego Centrum Rehabilitacji Niezłomni” we Lwowie. Jest to unikalny projekt medyczny dający szansę na powrót do zdrowia i normalnego życia osób okaleczonych przez wojnę, dzięki protezom, leczeniu i rehabilitacji oraz opiece psychologicznej. Centrum rozpoczęło swoją działalność już na początku wojny dzięki wsparciu międzynarodowych partnerów miasta Lwowa, w tym Gdańska. Za przekazane od gdańskiego samorządu środki planowane jest dokończenie budowy dwóch pięter ośrodka i umieszczenie tam kolejnego oddziału z około 70 łóżkami.

 


 

Mimo trwającej wojny europejskie firmy prowadzą działania inwestycyjne na zachodzie Ukrainy. W obwodzie Iwano-frankiwskim, rejonie tłumackim francuska firma Saint-Gobain rozpoczęła budowę swojej pierwszej na Ukrainie fabryki suchych mieszanek budowlanych. Planowana wartość inwestycji to 9 mln euro, a fabryka ma produkować rocznie 60 tys. ton mieszanek budowalnych. W mieście Chmielnickim przetarg na modernizację miejskiego wysypiska śmieci wygrało zagraniczne konsorcjum firm Rotreat (Austria) i Arionax (Litwa). Postępowanie przetargowe rozpoczęło się jeszcze przed wybuchem wojny w styczniu 2022 r. i, ze względu na trwające działania wojenne jego rozstrzygnięcie, było kilkakrotnie przerywane. Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2024 r., a jej koszt określony na 2,5 mln euro, zostanie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 


 

Amerykańska agencja zajmująca się pomocą rozwojową USAID, w ramach projektu „Hoverla”, wspiera ukraińskie samorządy w obszarze efektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi. W projekcie uczestniczy 65 samorządów gminnych (hromady) z siedmiu obwodów Ukrainy zachodniej: wołyńskiego, rówieńskiego, połtawskiego, lwowskiego, odeskiego, żytomierskiego i zakarpackiego. Ukraińska ustawa „O gospodarce odpadami”, która weszła w życie 9 lipca 2023 r., zapoczątkowała reformę systemu gospodarowania odpadami stałymi z gospodarstw domowych na Ukrainie. W ramach realizacji projektu samorządy ukraińskie otrzymają pomoc w planowaniu strategicznym i efektywnej gospodarce odpadami, prowadzeniu akcji informacyjnych o zmianach ustawowych, jak również planowane są szkolenia urzędników lokalnych.

 


 

W dniu 10 października br. do krajowego rejestru parków przemysłowych wpisano kolejny obiekt tego typu we Lwowie. Lwowski Park Przemysłowy „Signiwka” jest trzecim parkiem przemysłowym otwartym we Lwowie. Zgodnie z koncepcją na terenie parku działać będą przedsiębiorstwa przemysłu lekkiego, spożywczego, budowy maszyn precyzyjnych, lotniczego, obronnego oraz poligrafii. Prace związane z planowaniem oraz przyszłą aktywnością parku odbywają się ze wsparciem brytyjskich środków pomocowych w ramach wsparcia dla ukraińskiego biznesu. Na Ukrainie obecnie działa 68 parków przemysłowych, które jednak mają duże problemy ze ściąganiem inwestorów. Budową kolejnego parku przemysłowego, tym razem na terenie obwodu wołyńskiego (Łuck), zainteresowana jest rumuńska firma Moveos SRL, która chciałaby lokować na jego terenie fabrykę produkująca części zamiennych i elektroniki samochodowej. Potencjalna inwestycja ma potrwać ok. 2 lata, a wysokość inwestycji nie została podana do publicznej wiadomości.

 


 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) bierze udział w modernizacji infrastruktury miejskiej i transportu publicznego Ukrainy. Kolejna transza wsparcia w wysokości 30,7 mln euro została przekazana do Kijowa, Odessy, Lwowa, Łucka i Sum, z tego prawie 22 mln euro przeznaczono na zakup ekologicznych trolejbusów i tramwajów dla Kijowa, Odessy i Lwowa. Pozostałe 8,74 mln euro zostało alokowanych na poprawę systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w Łucku, wdrożenie rozwiązań energooszczędnych w przedszkolach Sum oraz na rekultywację wysypiska śmieci Hrybkowice i gospodarowanie odpadami komunalnymi we Lwowie.

 


 

Dzięki środkom pochodzącym od niemieckiej rządowej agencji pomocy rozwojowej GIZ samorząd miejski Tarnopola przygotował wzory dokumentów mających usprawnić pozyskiwanie inwestorów. Przygotowano paszport inwestycyjny oraz miejski profil inwestycyjny, zawierające informacje o hromadzie, jej potencjale i potrzebach inwestycyjnych, jak również miejskich procedurach przetargowych. Opracowania przeznaczone są dla potencjalnych inwestorów, zarówno ukraińskich, jaki i zagranicznych.

 


 

W Chmielnickim powołano samorządową grupę roboczą ds. zapobiegania korupcji przy odbudowie obwodu po zniszczeniach wojennych. Celem grupy roboczej jest zapewnienie przejrzystości i jawności działań podejmowanych przez władze publiczne, związanych z realizacją projektów dotyczących odbudowy oraz przeciwdziałanie korupcji w tym obszarze. Jednym z priorytetowych zadań będzie monitoring prac związanych z odbudową obiektów infrastruktury publicznej, finansowanych ze środków państwowego Funduszu Likwidacji Skutków Agresji Zbrojnej.

 


 

W obwodzie rówieńskim wzrasta zużycie prądu elektrycznego pochodzącego z odnawialnych źródeł energii (OZE). Od początku rosyjskiej agresji w lutym 2022 r. zużycie energii pochodzącej z OZE wzrosło o 24,4 proc. W związku z dywersyfikacją źródeł energii elektrycznej, odnawialne źródła energii udowodniły swoją skuteczność podczas przerw w dostawach prądu pochodzącego z tradycyjnych sieci elektroenergetycznych.  Od początku wojny ponad 200 gospodarstw domowych przeszło na zieloną energię pochodzącą z indywidualnych źródeł zasilania, szczególnie przydomowych elektrowni słonecznych, biogazowni i niewielkich elektrowni wodnych. Obecnie ponad 1000 gospodarstw domowych i liczne przedsiębiorstwa w obwodzie rówieńskim korzystają z paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby, sprzedając także nadwyżkę energii elektrycznej, zgodnie z tzw. „zieloną taryfą”. Łączna moc instalacji do generowania prądu z OZE wynosi w całym obwodzie ponad 29,5 MW.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym materiałem informacyjno-analitycznym Serwisu Odbudowy Ukrainy na stronie projektu odbudowaukrainy.org.pl 

Inne wpisy tego autora