Warsaw Enterprise Institute rusza z nowym projektem!

Doceniasz tę treść?

Warsaw Enterprise Institute, we współpracy z ukraińskim Institute for Economic Research and Political Consulting (IER), rozpoczął realizację projektu pt.: „Ukraińska droga do Unii Europejskiej. Doświadczenia Polski”. Celem projektu jest wparcie przygotowań Ukrainy i przedsiębiorców ukraińskich do przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej poprzez analizę doświadczeń polskich przedsiębiorców przy wstępowaniu do UE.

Chcielibyśmy wskazać szanse i wyzwania wynikające z akcesji do UE dla ukraińskiej gospodarki, konieczność dostosowania się do wymogów gospodarki wolnorynkowej oraz perspektywy współpracy polskich i ukraińskich przedsiębiorców na wspólnym rynku europejskim. W ramach realizacji projektu skoncentrujemy się na newralgicznych sektorach gospodarki, które z jednej strony mogą stanowić istotne wyzwania jako potencjalne obszary konkurencji i sporów pomiędzy polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami, a z drugiej strony omówić te obszary, które mogą stać się miejscem współpracy i wzajemnego uzupełniania się gospodarek takich jak:

  • energetyka;
  • żywność i rolnictwo;
  • transport i logistyka;
  • farmacja i wyroby medyczne;
  • budownictwo i materiały budowlane;
  • przemysł drzewny i meblarski.

 

Główną grupą docelową projektu będą polscy i ukraińscy przedsiębiorcy oraz ich organizacje. Będą oni mogli zdać sobie sprawę ze złożoności procesu akcesyjnego Ukrainy i wyzwań stojących przed władzami publicznymi obu krajów, instytucjami europejskimi, a także polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami. Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, wraz z otwarciem przepływu ludzi, usług i kapitału, zmieni gospodarcze i polityczne oblicze całej Europy. Podstawą doskonałej i korzystnej współpracy powinna być świadomość wyzwań i odpowiednie przygotowanie do tego procesu.

Więcej informacji wkrótce!

Inne wpisy tego autora