Autor: Jacek Gniadek SVD

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorcy

Dzisiaj dużo mówi się o społecznej odpowiedzialność biznesu. To koncepcja, która pomaga firmie być społecznie odpowiedzialną wobec siebie samej, swoich interesariuszy i społeczeństwa. Takie pomysły