Pierwsze efekty noweli KPA dobrze wróżą Konstytucji Biznesu

Doceniasz tę treść?

Mija pierwsza rocznica obowiązywania noweli KPA, pierwszej znaczniejszej zmiany w prawie, przeprowadzonej przez Mateusza Morawieckiego. Popieraliśmy nowelizację – która zdaniem wielu ekspertów jest największą modyfikacją tego kodeksu od jego powstania w 1960 roku. Wprowadza ona szereg zmian, mających przyspieszyć postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne.

Przypominam, że główne założenia wprowadzonych rozwiązań to:

  • Możliwość bezpośredniego wniesienia odwołania bez konieczność wezwania organu do ponownego rozpatrzenia sprawy,
  • Gdy wszystkie strony zrzekną się prawa do odwołania decyzja wchodzi w życie bez konieczności oczekiwania 14 dni,
  • Wprowadzenie procedury administracyjnej „pewności prawa”. Sprawy o takim samym stanie faktycznym i prawnym powinny być rozpatrywane analogicznie,
  • Wprowadzenie mediacji do postępowania administracyjnego.

Rok to może zbyt mało, ale pewne rzeczy da się już dostrzec:

  • Jeśli chodzi o szybką ścieżkę zaskarżania decyzji przekazujących sprawę do ponownego rozpoznania, w samych urzędach wojewódzkich i SKO było (przez zaledwie 1/2 roku) 590 sprzeciwów od takich decyzji (z dużą skutecznością, prawie 1/3) + takie rozstrzygnięcia są rozpatrywane w ciągu 5 miesięcy (wcześniej około 2 lat)!
  • Są już też orzeczenia, gdzie dzięki sprzeciwowi sądy po wieloletnim odsyłaniu inwestora od jednego organu do drugiego, nakazują załatwić sprawę merytorycznie zamiast po raz 5-ty czy 6-ty przekazywać ją do ponownego rozpoznania. Mamy przykład takiej sprawy o wydanie warunków zabudowy, która zaczęła się w 2010 r. O to dokładnie chodziło, by ukrócić takie przepychanki,
  • Sporą popularnością cieszy się też: zrzeczenie się odwołania (dzięki czemu decyzja szybciej jest wykonalna)- jest ok. 800 przypadków skorzystania z tego prawa przez 3 kwartały. Dzięki temu strona, często inwestor, o kilka tygodni szybciej dysponował ostateczną decyzją,
  • Sądy powołują się na ogólne zasady KPA przy wyrokowaniu (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony czy zasada pewności prawa) – jest już kilkadziesiąt wyroków na nowych zasadach. Co najważniejsze – jeszcze w 2017 r. zapadły wyroki, w których sąd powołując się na te nowe zasady ogólne uchylał decyzje.

Czyli – działa! To bardzo optymistyczne – szczególnie w kontekście tzw. Konstytucji Biznesu i praw kardynalnych zawartych w ustawie Prawo Przedsiębiorców. Jeśli efekty będą podobne można patrzeć z optymizmem w przyszłość.

Inne wpisy tego autora

Czemu z Polską można robić co się chce?

W 2018 roku Francja wypowiedziała Polsce wojnę handlową i zaczęła systemowo prześladować polskie firmy we Francji, oczywiście szermując przy tym całym wachlarzem szczytnych haseł, o

Polexit w 9 krokach

 Z coraz większą litością i zażenowaniem patrzę na różne opinie dotyczące tzw. Polexitu.  Niby powszechne jest, że jak aktor czy kompozytor wypowiada się w sprawach